Titeren

Er bereiken ons veel vragen over titeren. Hieronder zullen we toelichten wat van belang is om te weten over titeren en vaccineren.

 

Wat is het doel van vaccineren?

In vaccinaties zitten dode of inactieve virusdeeltjes die het doel hebben om het lichaam te activeren
om antilichamen te gaan maken tegen het desbetreffende virus. Wanneer het lichaam na vaccinatie
in aanraking komt met het virus, dan binden de aangemaakte antilichamen zich aan het virus
en maken hem zo onschadelijk. De antilichamen die in reactie op een vaccinatie gevormd zijn
blijven enige tijd in het lichaam aanwezig. Hoe lang precies verschilt per vaccinatie en per individu.

 

Wat is titeren?

Bij titeren (eigenlijk titerbepaling) wordt er bloed afgenomen om te bepalen hoeveel antilichamen
er tegen een bepaald virus aanwezig zijn. Op deze manier kan er iets gezegd worden over de
mate van bescherming tegen verschillende ziekten. Er kan aan de hand van de uitslag gekeken
worden of en wanneer uw dier weer gevaccineerd moet worden.
Er kan voor honden getiterd worden voor hondenziekten, parvo en besmettelijjke leverziekte. Bij
katten kan er voor kattenziekte getiterd worden. Niet bij alle vaccinaties wordt bescherming bereikt
door de productie van antilichamen. Bij leptospirose (de ziekte van Weil) bij de hond wordt bescherming bereikt door de productie van cellen die bacterien opruimen. Deze vorm van immuniteit
kunnen we helaas niet meten in het bloed en daarom is titeren voor leptospirose niet mogelijk. Tevens is de bescherming van het vaccin sowieso niet langer dan 1 jaar, dus deze vaccinatie dient
jaarlijks herhaald te worden.
Bij niesziekte bij de kat zegt de hoeveelheid antilichamen niets over de mate van bescherming tegen de ziekte, om die reden is titeren voor niesziekte niet zinvol.
Tevens wordt een jaarlijkse boostervaccinatie tegen niesziekte juist geadviseerd voor katten die
een hoger infectierisico lopen. Dit is het geval wanneer ze buiten komen of zich in catteries, pensions en asielen bevinden. Voor katten met een duidelijk laag risico op infectie (katten die niet buiten komen en solitair leven), kan met een niesziektevaccinatie om de 3 jaar worden volstaan.

 

Wanneer is het mogelijk/zinvol om een titer te bepalen?

Pups
De basisvaccinatie van een pup bestaat uit in totaal 4 vaccinaties. De eerste op 6 weken leeftijd en
deze wordt meestal bij de fokker gegeven. De meeste pups gaan rond een week of 8 naar hun
nieuwe baasjes toe en krijgen op 9 weken leeftijd de tweede vaccinatie. Op 12 weken leeftijd krijgen
ze de derde vaccinatie. Op 1 jaar leeftijd ontvangen ze de vierde vaccinatie waarmee de basisvaccinatie
wordt afgesloten. Hierna wordt er, afhankelijk van het vaccin, jaarlijks dan wel driejaarlijks
geboosterd.

In theorie kunnen pups op een leeftijd van 9 weken getiterd worden. Er zitten echter een aantal
nadelen aan het testen van pups. Het uitvoeren van een titerbepaling is een momentopname en
geeft geen garantie voor de duur van de bescherming. Doordat elke pup anders is, dienen alle
dieren uit het nest iedere 2-3 weken getest te worden om een enigszins betrouwbare testuitslag te
krijgen. Pups vinden het bloedprikken vaak vervelend en wij willen de dierenartsbezoeken, zeker
voor puppies, graag zo positief mogelijk houden. Daarnaast kan het risico op infecties toenemen
omdat de dieren langer onvoldoende beschermd zijn. Vanwege deze redenen zijn wij als kliniek
geen voorstander van het titeren van pups zijn. Een goede basisvaccinatie heeft de voorkeur.

 

Volwassen honden

Wanneer honden hun puppyvaccinaties hebben gehad kan er op éénjarige leeftijd een titerbepaling
worden uitgevoerd om te bepalen of er al opnieuw gevaccineerd dient te worden. Indien blijkt
dat de hond nog voldoende beschermd is, dan dient het titeren jaarlijks herhaald te worden.
Wanneer honden hun puppyvaccinaties hebben gehad en ook de afsluitende vaccinatie op één
jaar leeftijd, dan is om de drie jaar titeren voldoende. Er kan dan getiterd worden op de momenten
dat er normaal gesproken gevaccineerd zou worden; op een leeftijd van 4 jaar.

 

Hoe vaak dient een titerbepaling te worden herhaald?

Het is heel erg belangrijk om te realiseren dat de hoogte van de titer slechts een momentopname
is en geen maat voor de beschermingsduur. Er kan dus geen harde beschermingsduur worden
bepaald aan de hand van een positieve titer. Eigenlijk is het enige wat er kan worden vastgesteld
bij een positieve titer, dat het dier op dat moment voldoende beschermd is. Maar door veel onderzoek is bekend dat sommige vaccins langdurig bescherming bieden en daarom geven verschillende internationale richtlijnen momenteel aan dat volwassen honden (mits zij de basisvaccinaties hebben ontvangen) met een positieve titer pas drie jaar later opnieuw getiterd hoeven te worden.

 

Vanwege een verminderde werking van het immuunsysteem is het advies om honden ouder dan

10 jaar jaarlijks te titeren in plaats van driejaarlijks.

 

Samengevat;

– Er kan bij honden getiterd worden voor hondenziekten, parvo en besmettelijke leverziekte;
– Er kan bij katten getiterd worden voor kattenziekte;
– Voor volwassen honden en katten kan het titeren een alternatief voor vaccineren zijn;

 

Let op!

De vaccinaties voor Leptospirose (de ziekte van Weil) en niesziekte moeten jaarlijks gegeven blijven
worden.

 

Daarnaast is het wettelijk verplicht om dieren die naar een pension/asiel gaan volgens schema te

vaccineren. De titerbepaling geeft hier geen verandering in.

 

Titeren? Graag, maar wel met een kritische blik.Dierenkliniek Midden Nederland
Dierenarts in Utrecht

Dierenkliniek Maartensdijk - Hoofdlocatie
Tolakkerweg 157
3738 JL Maartensdijk (UT)

T : 0346 725 998
E : info@dkmidden.nl


KVK nr : 73249823
BTW nr : NL 182938359B02
Rekeningnr : NL80 ABNA 0837 5592 00
LET OP nieuw rekeningnummer

Wij werken volgens de richtlijnen van KNMvD.